მანათობელი აუცილებელია თუ არა, ტაქსს ჰქონდეს ანთებული, ავტობუსის ზოლით სარგებლობის დროს❓

მანათობელი აუცილებელია რომ ანთებული იყოს. ზოლში შესვლის და ზოლით სარგებლობის დროს ტაქსს მანათობელი უნდა ჰქონდეს ანთებული.
აუცილებელი პირობები ზოლით სარგებლობის დროს:

1. ტაქსს უნდა ჰქონდეს A კატეგორიის მოქმედი ლიცენზია (ვადიანი ან უვადო)

2. ავტომობილი უნდა იყოს 10 წლამდე ასაკის (10 წლის ან უფრო პატარა ასაკის)

3. სპეციალური ყვითელი ტაქსის სტიკერი უნდა ჰქონდეს მიკრული საქარე მინის მარჯვენა ზედა კუთხეში მიკრული

4. ზოლში წყვეტილით უნდა შევიდეს და წყვეტილით გამოვიდეს

5. ზოლში შესვლის დროს და ზოლით სარგებლობის დროს აუცილებლად ანთებული უნდა ჰქონდეს მანათობელი (ფერს არ აქვს მნიშვნელობა)

A კატეგორიის ტაქსის ლიცენზიის გააქტიურების ბოლო თარიღი❓
რა მოხდება, თუ ლიცენზია არ გააქტიურდა 2024 წლის 1 აპრილამდე❓
რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს A კატეგორიის ნებართვასთან დასაკავშირებელი ავტომობილი❓
რა განსხვავებაა A და B კლასის ლიცენზიებს შორის❓
რა უპირატესობებით სარგებლობს A კატეგორიის ნებართვის მქონე პირი❓
როგორ ხდება A კატეგორიის ლიცენზიის გააქტიურება❓
სად შევამოწმო, თბილისის მერიისგან გადმომეცა თუ არა უვადო ლიცენზია საჩუქრად❓
აუცილებელია თუ არა, უვადო A კატეგორიის ლიცენზიის გააქტიურება❓
სად შეიძლება უვადო ლიცენზიის გააქტიურება❓
ავტომობილი ისეთზეა გაფორმებული, რომელსაც მართვის მოწმობა არ აქვს და ლიცენზიაც რომ მასზე იყოს შესაძლებელია❓
სად და როგორ განვათავსო მძღოლის მოწმობა ავტომობილში❓
სად და როგორ მივიღო მანათობელი❓
რა სიხშირით უნდა გაიაროს ავტომობილმა ტექ. ინსპექტირება❓
რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს A კატეგორიის ტაქსი, რომ შეძლოს ავტობუსის ზოლში მოძრაობა❓
შეუძლია თუ არა ავტობუსის ზოლში მოძრაობა A კატეგორიის ლიცენზიის მქონე ტაქსს, რომელსაც არ აქვს მანათობელი❓
რამდენი მძღოლის მიბმა შეიძლება ერთ ლიცენზიაზე❓
ჭავჭავაძის გამზირზე თუ აქვს უფლება სტიკერიან ტაქსს რომ იმოძრაოს❓
თუ ტექ-დათვალიერება ვერ გავიარე, ლიცენზია გაუქმდება❓
შესაძლებელია თუ არა, ლიცენზია გადაფორმდეს ფიზიკურ პირზე, ვისაც არ აქვს ავთენტიფიკაცია გავლილი❓
სად შეიძლება მივიღოთ ტექნიკური დახმარება ლიცენზიის გააქტიურებაზე, ავტომობილისა და მძღოლის მიბმაზე❓
ავტომობილის გაყიდვის შემთხვევაში ლიცენზია გაუქმდება❓
თუ ავტომობილი გავყიდე, მიბმული უვადო ლიცენზია თან გაყვება❓
თუ ტექ-დათვალიერება ვერ გაიარა ავტომობილმა როცა ვადიანი ლიცენზია აქვს, ლიცენზია გაუქმდება? და მეორე ჯერზე რომ გაიაროს ტექ-დათვალიერება აღდგება თუ არა?
როგორ შევიდე ლიცენზიის ჩემ გვერდზე

დასვით შეკითხვა