ჭავჭავაძის გამზირზე თუ აქვს უფლება სტიკერიან ტაქსს რომ იმოძრაოს❓

მოძრაობის საპირისპიროდ, თუნდაც მცირე მონაკვეთის გავლა სურდეს A კატეგორიის ტაქსს, არ აქვს უფლება

A კატეგორიის ტაქსის ლიცენზიის გააქტიურების ბოლო თარიღი❓
რა მოხდება, თუ ლიცენზია არ გააქტიურდა 2024 წლის 1 აპრილამდე❓
რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს A კატეგორიის ნებართვასთან დასაკავშირებელი ავტომობილი❓
რა განსხვავებაა A და B კლასის ლიცენზიებს შორის❓
რა უპირატესობებით სარგებლობს A კატეგორიის ნებართვის მქონე პირი❓
როგორ ხდება A კატეგორიის ლიცენზიის გააქტიურება❓
სად შევამოწმო, თბილისის მერიისგან გადმომეცა თუ არა უვადო ლიცენზია საჩუქრად❓
აუცილებელია თუ არა, უვადო A კატეგორიის ლიცენზიის გააქტიურება❓
სად შეიძლება უვადო ლიცენზიის გააქტიურება❓
ავტომობილი ისეთზეა გაფორმებული, რომელსაც მართვის მოწმობა არ აქვს და ლიცენზიაც რომ მასზე იყოს შესაძლებელია❓
სად და როგორ განვათავსო მძღოლის მოწმობა ავტომობილში❓
სად და როგორ მივიღო მანათობელი❓
რა სიხშირით უნდა გაიაროს ავტომობილმა ტექ. ინსპექტირება❓
რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს A კატეგორიის ტაქსი, რომ შეძლოს ავტობუსის ზოლში მოძრაობა❓
შეუძლია თუ არა ავტობუსის ზოლში მოძრაობა A კატეგორიის ლიცენზიის მქონე ტაქსს, რომელსაც არ აქვს მანათობელი❓
მანათობელი აუცილებელია თუ არა, ტაქსს ჰქონდეს ანთებული, ავტობუსის ზოლით სარგებლობის დროს❓
რამდენი მძღოლის მიბმა შეიძლება ერთ ლიცენზიაზე❓
თუ ტექ-დათვალიერება ვერ გავიარე, ლიცენზია გაუქმდება❓
შესაძლებელია თუ არა, ლიცენზია გადაფორმდეს ფიზიკურ პირზე, ვისაც არ აქვს ავთენტიფიკაცია გავლილი❓
სად შეიძლება მივიღოთ ტექნიკური დახმარება ლიცენზიის გააქტიურებაზე, ავტომობილისა და მძღოლის მიბმაზე❓
ავტომობილის გაყიდვის შემთხვევაში ლიცენზია გაუქმდება❓
თუ ავტომობილი გავყიდე, მიბმული უვადო ლიცენზია თან გაყვება❓
თუ ტექ-დათვალიერება ვერ გაიარა ავტომობილმა როცა ვადიანი ლიცენზია აქვს, ლიცენზია გაუქმდება? და მეორე ჯერზე რომ გაიაროს ტექ-დათვალიერება აღდგება თუ არა?
როგორ შევიდე ლიცენზიის ჩემ გვერდზე

დასვით შეკითხვა